menu

Another Room

Another room.kaft.web

Another room | 2012

waarin het essay Schijngestalten van de maan dat ik schreef naar aanleiding van At the end of the world I exist, een project van Eva Olthof en Stefano Faoro.