menu

Onder conservatoren
 
nu schilderen we sneeuwloos
getemperd door jalouzieën tenslotte
werken blinden eraan mee
dat na jaren van schijnen
het bovenlicht in de zalen verdwijnt
 
opgehemeld het licht nu het dak
dicht boven de uitgefreesde figuren
in ontelbaar profielen en bruislijmen samen
de muren kiezen de kleuren
zij lichten het getoonde bij en toe
de maat van de doeken bepaalt hoe hoog
onze ogen, hoe lang onze blik blijft
 
een kar met geschilderde hooibergen trekt voorbij
er wordt wit licht opgezet
 
de conservatoren staan opgesteld
de bijschriften melden hun jaartal