menu

Oology

Centum Nec Plura III | full color riso print | 43 blz | 2017 | oplage 100

Drietalige uitgave (nl, en, du) met drie gedichten voor de Bonte kraai, Watersnip en Zeekoet. Vergezeld door opnames van de gebroeders Kearton, handbesprenkeld papier van boekbindster Sandra Merten, een plattegrond van een ei door Rutger Emmelkamp en opmaak van meesterdrukker Jo Frenken.